Brudhäll Wifi

05 / 2016 · WiFi

Då företaget bytte ledning till säsongen 2016 konstaterades att gästernas önskemål hade förändrats under tidens gång, ett hotell som inte erbjuder snabbt trådlöst nät ger inget gott intryck. Lösningen med UNIFI trådlösa accespunkter har fungerat väl och erbjuder möjlighet att använda sig av engångskoder för att logga in på gästnätverket, en smidig lösning om man vill se till att gästerna får bästa möjliga hastighet. Det trådlösa nätverket täcker in hotellet, restaurangen och största delen av gästhamnen.