Kökar grundskola

07 / 2014 · Helhetslösning

Kökar grundskola var min första företagskund. Jag bistår med tips på inköp, stödtjänster till personal och elever samt uträttar service och utvecklingsarbete för organisationen.

På grund av den sparsamma IT-budgeten och kravet på att elevdatorer är brukbara så länge som möjligt används linux på en den del av skolans datorer som köptes in före år 2014. Vi har också i samråd med skolledningen infört Google Apps for education som det primära arbetsverktyget för att minska kostnader för office-program och samtidigt göra produktivitetsarbete lättare.,

I skolhuset finns också ett trådlöst nätverk som täcker hela byggnaden och erbjuder snabbt internet till både personal och gäster.