Sandvik wifi

08 / 2014 · WiFi

Sandvik är en gästhamn med stuguthyrning, minilivs och café på Kökar. De anlitade mig för att förse gästerna på området med internet. Det fanns dock vissa problem, mellan servicehuset och cafét finns ingen nätverkskabel och det skulle vara dyrt och besvärligt att dra en sådan mellan byggnaderna på ett bra sätt. Med UNIFI:s trådlösa utomhusaccesspunkter var detta inte något större bekymmer då den ena AP:n på cafehuset kan agera uplink för AP:n på servicehuset.