Simon Blomsterlund

Small business | Utbildning | Webbdesign


Vad kan jag göra för dej?

Vad kan jag hjälpa dig med?

Jag är verksam i Helsingforsregionen och på Åland

Det här gör jag


Webbdesign

Responsiva webbsidor med BootStrap eller Wordpress.Small business IT

Filserver och e-posttjänster med 24/7 support.IT åt småskolor

Billiga och bra lösningar med Öppen programvara som grund.

WiFi på riktigt

WiFi för företag, skolor och turism.

Så här gör du:


Skicka ett mejl med det du vill ha till mig. Vi diskuterar vilka lösningar som skulle kunna användas, tar ett beslut och ser till att vi får det löst inom en given tidsram - svårare än så är det inte.